For leverandører

Introduktion for leverandører

Medlemsbutikkerne i In2house-samarbejdet er det absolut største og stærkeste frivillige møbelkædesamarbejde i Danmark mellem lokalt ejede møbelbutikker. Med en samlet omsætning på mere end 1 milliard kroner er In2house og kæderne derfor en attraktiv og stærk samarbejdspartner for enhver leverandør til det danske møbelmarked.

Du kan være leverandør til In2house på flere måder:
  • Leverandører uden aftale om fælles sortiment og markedsføring hos kæderne, men som har en standard basis samhandelsaftale med In2house, så butikkernes varekøb gennemfaktureres via In2house. Det er en forudsætning for at komme i betragtning som sortiments-/markedsføringsleverandør, at man har en sådan basis samhandelsaftale, og ofte det første skridt til at komme i nærmere samarbejde med kæderne og med i kædernes markedsføring og sortiment.
  • Leverandører som indgår i fælles sortiment og fælles markedsføring hos den ene eller flere af kæderne. Dette er vore nærmeste strategiske samarbejdspartnere, som prioriteres, når vi vælger nyt sortiment til kæderne. Denne samarbejdsmodel forudsætter en samhandelsaftale om gennemfakturering via In2house samt en kædespecifik tillægsaftale. I 2022 udgjorde disse leverandører mere end 80% af butikkernes samlede varekøb.

En samhandelsaftale med In2house er attraktiv, da det giver fordele både for dig som leverandør og for butikkerne. Som leverandør er dine fordele bl.a.:

  • Adgang til samhandel med mere end 70 møbelbutikker i de 3 møbelkæder
  • Forudsætningen for dialog og grundlag for et udvidet samarbejde og tillægsaftale med de 3 kæder
  • Blåstempling overfor butikkerne. Du kommer på listen over godkendte leverandører og modtager løbende en opdateret medlemsoversigt som grundlag for din markedsføring og lokale salgsindsats
  • Adgang til at præsentere sortiment og nyheder for kæderne og de enkelte lokale butikker
  • Enkel fakturering og administration. Du sender fakturaerne til én modtager. Betalinger og betalingsadvisering kommer punktligt
  • Sikkerhed for betaling. In2house garanterer altid for butikkernes betaling af det gennemfakturerede varekøb. Betalingerne kommer hurtigt og altid til tiden. In2house har en nulrisiko debitorpolitik, som sammen med en meget høj soliditet i In2house sikrer, at leverandører med samhandelsaftale med In2house aldrig løber risiko og er sikret hurtige og præcise betalinger af alt varesalg.

For at sikre fokus på de udvalgte leverandører med samhandelsaftale indgår In2house ikke samhandelsaftaler ukritisk med enhver leverandør. Kan du som leverandør ikke sandsynliggøre et relevant sortiment og en årlig startomsætning på mindst 300.000 kr, beder vi dig som udgangspunkt om at kontakte butikkerne direkte og bygge et relevant sortiment og en sådan omsætning op, før vi kan tilbyde et samarbejde og en samhandelsaftale med In2house. Men vi er som udgangspunkt altid villige til en dialog om muligt samarbejde med alle potentielle leverandører.

Hvordan kommer jeg i betragtning som leverandør?

Beslutninger om nyt sortiment og nye leverandører ligger i den enkelte kæde. Det er derfor den sortimentsansvarlige i hver kæde, som i samarbejde med kædens modeludvalg bestemmer, hvem der kommer i betragtning som nye kædeleverandører og indstiller til et samarbejde med In2house.
Det betyder, at de sortimentsansvarlige hos kæderne kan være vanskelige at få i dialog, da vi er sparsommelige også med personalet og derfor har begrænsede ressourcer, som vi i første række koncentrerer på de prioriterede leverandører som beskrevet ovenfor.

Er du ny leverandør, kan det derfor være en fordel først at bevise nogle succes’er med enkelte butikker, som så kan være med til at anbefale dig til kædeledelsen. En succes er vi i In2house naturligvis altid interesserede i at lytte til! Nye leverandører er dog naturligvis altid velkomne til at kontakte kædernes sortiments/indkøbsansvarlige eller den daglige ledelse i In2house for en nærmere dialog.

Er du interesseret i at blive medlem?

Overvejer du at melde din møbelforretning ind i en af kæderne, er det bedste du kan gøre at kontakte os – enten direkte til den kæde, du er mest interesseret i eller til ledelsen i In2house. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag