For butikker

Medlemskab af In2house

Som udgangspunkt skal du for at blive medlem af In2house indskyde en andelskapital på 20.000 kr. i selskabet. Den indskudte andelskapital ligestiller dig med øvrige eksisterende medlemmer/ejere af In2house og kan opfattes som en investering, da den tilbagebetales fuldt ved eventuel udtræden af In2house på et senere tidspunkt.
Som møbelforretning vil du typisk melde dig ind i én af de 3 kæder, som har kædespecifikke regler for kædemedlemsskab, kontingenter og betaling af tilskud til kædemarkedsføring.
En butik kan i undtagelsestilfælde vælge kun at være kæde-/konceptfrit medlem – direkte af In2house uden medlemskab af kæde – og køber så ind på de generelle betingelser i samhandelsaftalerne mellem In2house og leverandørerne og får glæde af de fælles In2house fordele, men ikke de specifikke fordele forbundet med kædesamarbejdet i regi af Møblér, Danbo eller Hjemme Hos.

Overvejer du at melde din møbelforretning ind i en af kæderne, er det bedste du kan gøre at kontakte os – enten direkte til den kæde, du er mest interesseret i eller til ledelsen i In2house. Du kan også læse om fordele og muligheder ved medlemskab af de enkelte kæder ved at klikke på linket “For butikker” øverst i højre hjørne.

Fælles fordele uafhængigt af kæde – klik og læs mere

Centralfakturering fra møbelbranchens vigtigste leverandører

Centralfakturering/gennemfakturering betyder, at leverandørerne ikke fakturerer butikken direkte; I stedet fakturerer leverandøren In2house, som så fakturerer butikken i en digitaliseret proces. Det giver en stor lettelse for dit bogholderi, da alle fakturaer kommer fra ét sted, og alle dine betalinger for varekøb betales samtidigt og til samme bankkonto. Du modtager fakturaerne via internettet, hvor du logger ind og håndterer dine fakturaer direkte på skærmen – eller printer dem, hvis du foretrækker det.

Vi har samme betalingsterminer med alle leverandører, og butikken betaler fast to gange om måneden d. 8. og d. 23., hvor vi efter din fakturagodkendelse trækker pengene automatisk via PBS.

For leverandøren giver det også en forenkling, da betalingerne via In2house kommer så regelmæssigt som et Schweizerur, ligesom In2house garanterer for betaling, også hvis en butik skulle gå konkurs.

For at In2house – og dermed medlemsbutikkerne – ikke skal lide tab ved, at en medlemsbutik går konkurs, kræver vi den nødvendige sikkerhedsstillelse for samhandlen fra alle medlemmer – dette er nødvendigt for at kunne deltage i gennemfaktureringen. Som sikkerhedsstillelse anvendes medlemmernes andelsindskud/ejerandel af In2house, den akkumulerede opsparing på driftsfond og eventuelt kreditforsikres medlemmet, eller der kan stilles bankgaranti eller lignende efter behov.
Således har In2house konstant sikkerheder for mere end 40 millioner til afdækning af butikkernes samlede saldo i gennemfaktureringen.

In2house har en definitiv ”nulrisiko” debitorpolitik, som sikrer, at In2house – og dermed medlemmerne generelt – aldrig løber risiko og aldrig taber penge på medlemmerne til gavn for de øvrige medlemmer og for leverandørerne.

Andel af overskud og bonusudbetaling

Som medlem af In2house bliver du også medejer af selskabet In2house, som er et A.M.B.A. og dermed adskiller sig på to punkter fra andre selskabsformer som A/S og ApS. Overskuddet fordeles til medlemmerne efter andel af købet/omsætningen (og ikke efter ejerandel), og overskuddet beskattes ud fra kooperationsprincippet, som giver en meget lempelig beskatning, så længe kapitalen bliver i selskabet.

Faktisk har butikkerne i In2house siden starten i 2009 fået markant mere retur i bonus og overskudsdeling, end de har betalt i kontingent for medlemskabet – hvilket er en vigtig forudsætning og et pejlemærke for et værdifuldt kædesamarbejde.

I perioden 2018-2023 har der således til butikkerne/medlemmerne været udbetalt bonus og udloddet overskudsandel for mere end totalt 30 millioner kroner svarende til mere end 500.000 kr. i gennemsnit pr. butik. En klar indikation af et succesfuldt og for medlemmerne meget værdifuldt kædesamarbejde.

Adgang til fælles IT løsning, som er særligt tilpasset møbelforretningens behov

Vi tilbyder i dag en IT-løsning til butikkerne, som er særligt tilpasset behovene i en møbelforretning. Vi tilbyder via en fast leverandør en løsning, som er det komplette system til butikker, der ønsker at have lagerstyring, kørselsplanlægning, reklamationshåndtering, gennemfakturering etc. og at kunne etablere bogholderi i samme system.

Adgang til sparring og rådgivning

Vi har i In2house, både på hovedkontoret og ude i butikkerne, erfarne folk – naturligvis indenfor møbler, men også indenfor økonomi og strategi. Vi tilbyder derfor medlemmerne adgang til rådgivning indenfor alle aspekter af at drive en møbelforretning. Det sker primært fra hovedkontoret, og dels via medlemsmøder, men afhængigt af opgaven trækker vi på erfaringer og rådgivning fra udvalgte butikker, som har vist succes og fremgang indenfor de emner, hvor vi identificerer udfordringerne.
Det kan f.eks være sparring eller rådgivning forbundet med generationsskifte, salg af butikken, nyetablering eller flytning af butik, bankforhandlinger eller strategisk forretningsudvikling.

Er du interesseret i at blive medlem?

Overvejer du at melde din møbelforretning ind i en af kæderne, er det bedste du kan gøre at kontakte os – enten direkte til den kæde, du er mest interesseret i eller til ledelsen i In2house. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag