in2house A.M.B.A.

Et fælles kædeselskab for møbelkæderne Møblér, Hjemme Hos og Danbo Møbler.

in2house A.M.B.A.

In2house – Kædeselskab for møbelkæderne Møblér, Hjemme Hos og Danbo Møbler

Om In2house

In2house er den juridiske og selskabsretslige konstruktion omkring kædesamarbejdet i og mellem de 3 tilknyttede møbelkæder Møblér, Hjemme Hos og Danbo.

Selskabet In2house er organiseret som et A.M.B.A., selskabet ejes af medlemmerne, og selskabskapitalen er 100% indbetalt af medlemmerne med en andel på kr. 20.000 pr. medlem.

In2house varetager på vegne af de 3 tilknyttede kæder de i fællesskab udvalgte opgaver ”på tværs” af kæderne, som f.eks. indgåelse og håndtering af leverandøraftaler, gennemfakturering af og sikkerheder for butikkernes indkøb fra alle aftaleleverandører samt administration, bogføring og økonomistyring af kædedriften samt de opgaver, der kan afledes heraf.

In2house er et yderst velkonsolideret selskab, som løbende udbetaler udbytte og bonus til medlemmerne.

Visionen for In2house er at være det mest effektive og værdiskabende kædecenter for frivillige kæder i Danmark målt på økonomiske parametre/KPI som kædebidragsprocent, omkostningsprocent og bonusprocent.

Der er 2-3 medarbejdere ansat til at løse de fælles opgaver på tværs af kæderne.

In2house ledes af den valgte bestyrelse med repræsentanter fra alle 3 tilknyttede kæder samt en ekstern valgt bestyrelsesformand og en ansat direktør.

I de enkelte kæder løses opgaver for de medlemmer/butikker, der er tilknyttet den enkelte kæde. In2house er også den selskabsretslige konstruktion for disse opgaveløsninger, selvom opgaverne løses i regi af den enkelte kæde.

Om kæderne i In2house

Alle 3 butikskæder er det, man kalder ”frivillige kæder”, hvilket betyder, at butikkerne er individuelt og lokalt ejede, og at alle butikkerne/medlemmerne i fællesskab ejer kædeselskabet In2house A.M.B.A.

I den enkelte kæde beslutter de tilknyttede medlemmer/butikker via den valgte ledelse og beslutningsstruktur samt indenfor rammerne af In2houses vedtægter og strategi den enkelte kædes mål, strategi og forretningsmodel. Derudover besluttes også, hvilke opgaver medlemmerne ønsker, at kædesamarbejdet i fællesskab skal løfte for butikkerne i den enkelte kæde.

De 3 forskellige kæder i In2house

De 3 kæder har grundlæggende samme kategorier af leverandører, samme kategorier af produkter, samme type møbelkunder og samme position på møbelmarkedet, men således at den lokale medlemsejede butik kan finde og udvikle sin egen helt lokale profil og særpræg. Kæderne opfatter sig som konkurrenter på markedet.

Disse forhold gør det muligt for In2house at skabe forudsætninger og grundlag for optimale synergier og stordrift på tværs af kæderne til glæde for den enkelte kæde og det enkelte medlem.

Forskellen mellem de 3 kæder findes reelt i den interne struktur samt typen og omfanget af samarbejde  i den enkelte kæde.

Møblér kæden er den kæde i In2house, som har valgt at samarbejde om flest områder i butiks-/kædedriften, således kædens medlemmer kan opnå flest mulige synergigevinster i kædesamarbejdet. Det vil sige, at en række opgaver løses af kædekontoret på vegne af butikkerne, hvilket også betyder, at den enkelte butik har valgt at give delvist afkald på sin frihed og fulde selvstændighed netop indenfor disse områder. I Møblér kæden er der etableret et forretningsudvalg bestående af repræsentanter valgt af kædens butiksmedlemmer. Der er en ansat kædeledelse og en kædeorganisation/bemanding på ca. 10 personer, der afspejler de opgaver, der arbejdes med i kædesamarbejdet f.eks. en bred kollektionsopbygning, fælles indkøb, lagerføring, eneretsmodeller, butikssupport, markant digital tilstedeværelse, kædemarkedsføring, kædens fælles webshop samt grafisk opsætning af annoncer til butikkernes lokale markedsføring.

Hjemme Hos kæden har i samarbejdet valgt at fokusere på færre fælles opgaver og en mere begrænset fælles kollektion, der markedsføres med en fælles profil. Dette samarbejde giver færre synergier men større frihed for butiksmedlemmerne i forhold til eget lokalt sortiment og egen lokal markedsføring. Der arbejdes med et forretningsudvalg bestående af udvalgte butiksmedlemmer samt en ansat kædeledelse og en begrænset bemanding på 2-3 personer.

Danbo kæden arbejder sammen om få udvalgte opgaver. Opgaverne løses kollektivt af medlemmerne, da kædesamarbejdet ikke har fælles ansatte på et kædekontor udover de ansatte, der findes hos In2house. Der vælges de fælles opgaver, som alle kædens butiksmedlemmer i fællesskab og i fuld enighed kan blive enige om, primært forbundet med markedsføring og leverandører/indkøb, hvor løsningen af de fælles opgaver fordeles mellem de enkelte butiksmedlemmer. Det medfører mindre fælles omkostninger, større frihed og større selvstændighed for den enkelte butik, men også færre fælles opgaveløsninger og færre mulige synergier.

 

Yderligere information for møbelbutikker og møbelleverandører:

  • Er du ejer af en møbelforretning – eller overvejer at blive det – kan du læse mere om fordelene ved at være medlem af en af kæderne under “For butikker” eller kontakte ledelsen i In2house eller i den enkelte kæde.
  • Er du leverandør til en af kæderne eller ønsker at blive det, kan du finde information under ”For leverandører”.
  • Derudover findes der under “Info og presse” yderligere informationer – bl.a. de seneste regnskaber for In2house.

Kontakt In2house A.M.B.A.

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Lad os komme i gang

Historien bag In2house

In2house blev stiftet i 2008, da de to daværende møbelkæder Danbo Møbler og Smag & Behag besluttede at samle aktiviteterne i et fælles selskab. De to kæder ville fortsat være konkurrenter på markedet og i forhold til forbrugerne, men etablerede samarbejdet for at opnå stordriftsfordele på administration og andre fælles aktiviteter, som ikke påvirker konkurrencen.

I efteråret 2013 besluttede de to kæder at etablere en ny møbelkæde under navnet Møblér, som lanceredes 1. marts 2014 som erstatning for Smag & Behag. De daværende medlemmer/butikker fordelte sig efter eget ønske i de to fortsættende kæder Møblér og Danbo.

I sommeren 2020 fusionerede In2house med kædeselskabet HJEMME HOS F.M.B.A., som var kædeselskab for butikkerne/medlemmerne af møbelkæden Hjemme Hos (det tidligere Møbelkæden), således at Hjemme Hos butikker/medlemmer indtrådte som medlemmer af In2house, som det fortsættende kædeselskab men på lige fod med medlemmerne af Møblér og Danbo.

In2house består herefter af 3 møbelkæder Møblér, Danbo og Hjemme Hos, så hver butik/medlem typisk er tilknyttet en af disse kæder. In2house er ansvarlig for samarbejdet mellem de enkelte kæder og for løsning af aftalte fælles opgaver på tværs af og i de 3 kæder.

Etableret i 2008

In2house er fælles kædeselskab for møbelkæderne Møblér, Hjemme Hos og Danbo Møbler